Repositorio de contidos educativos

 • Kids´ dream jobs 4º Curso Educación Primaria 27/02/2018

  Kids´ dream jobs

  ODE para traballar o vocabulario das profesións en inglés. Inclúe audios.

 • Pantomime 1º Curso Educación Secundaria 27/02/2018

  Pantomime

  O obxectivo de este recurso é perder a vergonza á hora de expresarse con naturalidade nun idioma estranxeiro. Traballamos a expresión de sentimentos, xestualidade facial, expresión corporal, sons corporais, onomatopeas...

 • It´s cold 6º Curso Educación Infantil 27/02/2018

  It´s cold

  Esta unidade está pensada para o segundo trimestre do curso e nela traballarase o vocabulario en inglés sobre as prendas de vestir, números e cores.

 • XeoClip. Esforzos tectónicos. Dobras. Diáclases. Fallas 3º Curso Educación Secundaria 27/02/2018

  XeoClip. Esforzos tectónicos. Dobras. Diáclases. Fallas

  Conxunto de unidades didácticas divididas en pequena cápsulas informativas sobre diferentes contidos relacionados coa temática sinalada e que inclúe contidos que aparecen no currículum de Bioloxía e Xeoloxía e o de Xeografía e Historia.

 • XeoClip: Tectónica de placas 3º Curso Educación Secundaria 27/02/2018

  XeoClip: Tectónica de placas

  Conxunto de unidades didácticas divididas en pequena cápsulas informativas sobre diferentes contidos relacionados coa temática sinalada e que inclúe contidos que aparecen no currículum de Bioloxía e Xeoloxía e o de Xeografía e Historia.

 • XeoClip: Estudo do interior terrestre. Capas da Terra 3º Curso Educación Secundaria 26/02/2018

  XeoClip: Estudo do interior terrestre. Capas da Terra

  Conxunto de unidades didácticas divididas en pequena cápsulas informativas sobre diferentes contidos relacionados coa temática sinalada e que inclúe contidos que aparecen no currículum de Bioloxía e Xeoloxía e o de Xeografía e Historia.

 • Control e robótica: Arduíno 4º Curso Educación Secundaria 23/02/2018

  Control e robótica: Arduíno

  Unidade dentro do proxecto: "Controlar a contorna física programando". Este ODE céntrase en Arduíno, unha plataforma de electrónica aberta para a creación de prototipos baseada en software e hardware libres

 • Impresión 3D 3º Curso Educación Secundaria 23/02/2018

  Impresión 3D

  Unidade dentro do proxecto: "Controlar a contorna física programando". Este ODE céntrase no manexo, posta en marcha e configuración dunha impresora 3D.

 • APP Inventor 3º Curso Educación Secundaria 23/02/2018

  APP Inventor

  Unidade dentro do proxecto: "Controlar a contorna física programando". Este ODE céntrase en APP Inventor para crear aplicacións para dispositivos móbiles.

 • Augmented Reality: 3 Proxecto publicitario 4º Curso Educación Secundaria 23/02/2018

  Augmented Reality: 3 Proxecto publicitario

  Secuencia didáctica do proxecto: “Augmented Reality. Unha nova forma de ensinar”. Aprendizaxe bilingüe da técnica da realidade aumentada e o seu emprego como recurso didáctico.