O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

  • Redeiras
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

ACTUALIDADE DO PROXECTO 07/10/2017

Abalar: Actualización do repositorio de contidos de espazoAbalar con 33 novos recursos educativos dixitais

Actualización do repositorio de contidos de espazoAbalar con 33 novos recursos educativos dixitais

O repositorio de espazoAbalar ampliou novamente a súa oferta, nesta ocasión con 63 novos contidos educativos en formato dixital.

Coa nova actualización do repositorio alcánzanse os 3.033 recursos, dispoñibles en varios idiomas, para os seguintes niveis educativos: educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos.

Os contidos proceden de:

Da licenza por formación de José Luis Rio Silva no curso 2015/16 titulada "Proxecto Olimpus" con materiais en galego e castelán para 6º EP en Educación Física feitos coa ferramenta de autor Cuadernia:

Proxecto Olimpus: Actividades en la naturaleza I (castelán)

Proxecto Olimpus: Actividades na natureza I (galego)

Proyecto Olimpus: Actividades en la naturaleza II (castelán)

Proxecto Olimpus: Actividades na natureza II (galego)

Proyecto Olimpus: Atletismo (castelán)

Proxecto Olimpus: Atletismo (galego)

Proyecto Olimpus: Badminton (castelán)

Proxecto Olimpus: Badminton (galego)

Proyecto Olimpus: Deportes colectivos I (castelán)

Proxecto Olimpus: Deportes colectivos I (galego)

Proyecto Olimpus: Deportes colectivos II (castelán)

Proxecto Olimpus: Deportes colectivos II (galego)

Proxecto Olimpus: Deportes alternativos (galego)

Proyecto Olimpus: Deportes alternativos (castelán)

Proxecto Olimpus: Educación viaria (galego)

Proyecto Olimpus: Educación vial (castelán)

Proxecto Olimpus: O circo (galego)

Proxecto Olimpus: El circo (castelán)

Proxecto Olimpus: Xogos populares (galego)

 

Da licenza por formación no curso 2015/16 de Agustín Carracedo Santos  en formato aula virtual Moodle con materiais de filosofía para 1º de Bacharelato:

Filosofía - 1º Bacharelato (aula virtual con todo o curso)

El saber filosófico  (REA independente en exelearning)

El conocimiento  (REA independente en exelearning)

El ser humano desde la Filosofía (REA independente en exelearning)

Lógica y retórica  (REA independente en exelearning)

Razón práctica: Ética  (REA independente en exelearning)

Razón práctica: Filosofía política  (REA independente en exelearning)

 

Da licenza de formación no curso 2015/16 de Rocío Leira Rodríguez e Jorge Gómez Suárez  consistente nunha aula virtual Moodle con materiais de apoio para a aula de tecnoloxía en 3º da ESO:

Tecnología interactiva: Prácticas de electricidad y electrónica

 

Da licenza por formación no curso 2015/16 de Francisco Sánchez Sánchez e Nuria Garabal González que leva por título: "Galiza Express" consistente en viaxes matemáticas a través de 13 rutas máxicas (publícase nesta actualización as 6 últimas unidades completando o total da obra)

GaLiZa ExPréSS. Ruta 8: Ruta da Terra Chá: Mondonedo, Lugo e Portomarín

GaLiZa ExPréSS. Ruta 9: Ruta da Ribeira Sacra: Cañóns do Sil

GaLiZa ExPréSS. Ruta 10: Ruta de Valdeorras: O Barco

GaLiZa ExPréSS. Ruta 11: Ruta do Triángulo máxico do Entroido: Laza, Verín, Xinzo

GaLiZa ExPréSS. Ruta 12: Ruta Ouresá: Allariz, Ourense e Ribadavia

GaLiZa ExPréSS. Ruta 13: Ruta de Mondariz: Mondariz

 

Da licenza por formación no curso 2015/16 de Alberto Armada con secuencias didácticas de matemáticas en 5º de primaria:

Instrumentos de medida de superficie (alumnado)

Instrumentos de medida de superficie (profesorado)

Conversión de unidades de medida de ángulos (alumnado)

Conversión de unidades de medida de ángulos (profesorado)

 

Da unidade didáctica eleborada por Felisa Redondo Valín na que propón unha análise crítica dos anuncios publicitarios: roles e estereotipos, linguaxe, elementos persuasivos e connotativos. Está pensada para o alumnado de 1º de Bacharelato e a autora utilizou o procedemento de cesión de dereitos:

En publicidad, también en igualdad

 

Da actualización dos recursos "Testearte" primaria e secundaria eleborados por Cristina González Treceño durante licenzas por formación no curso 2014/15 e 2015/16 (permite elexir idioma: castelán, galego ou inglés):

Testearte Primaria

Testearte Secundaria

 

Da licenza por formación no curso 2015/16 de María del Mar Cobeta Melchor formada por unha web para traballar a fonética francesa para galegofalantes en 1º da ESO:

Le Chat Charmant

Da licenza por formación no curso 2015/16 de Alejandro e Patricia Muñoz Ayala Santos pensada para o alumnado TDA/H:

Programa de mellora do rendemento persoal e académico para alumnado con TDA/H e/ou déficit atencional

 

Do material dixital deseñado para a materia ?Iniciación á actividade emprendedora e empresarial? en 4º da ESO elaborado por Isabel Calvo Díaz e Ana Casal Segade  durante unha licenza por formación no curso 2015/16:

Prendendo o emprendemento

 

Da licenza por formación no curso 2015/16 de Raúl Gómez Pato e Margarita Santiago Pazos  formado por un exelearning e unha APP para Android:

Aurea dicta

Da licenza por formación no curso 2015/16 de Patricia Román González titulada RELA, na que partiremos de cancións propias da nosa Comunidade para explicar os diferentes elementos da linguaxe musical:

RELA e a linguaxe musical - Bloque I

RELA e a linguaxe musical - Bloque 2 - Parte 1

RELA e a linguaxe musical - Bloque 2 - Parte 2

RELA e a linguaxe musical - Bloque 3 - Parte 1

RELA e a linguaxe musical - Bloque 3 - Parte 2

 

Da unidade didáctica eleborada por Felisa Redondo Valín na que se traballan aquelas mulleres que figuran no rueiro das nosas vilas: Recurso compartido utilizando o procedemento de cesión de dereitos:

Mujeres en nuestras calles

 

Da licenza por formación no curso 2015/16 de José Manuel García Plazuelo: "O fabuloso mundo das imaxes", un proxecto para a creación de materiais dixitais e recursos educativos sobre alfabetizacións múltiples: a percepción visual, a linguaxe visual, a narración secuenciada e a linguaxe audiovisual para alumnado de 1º de E.S.O:

O fabuloso mundo das imaxes: Introdución

O fabuloso mundo das imaxes: 1.- Percepción e comunicación visual

O fabuloso mundo das imaxes: 2.- Construimos un guión

O fabuloso mundo das imaxes: 3.- Descubrimos a Muydbrige

O fabuloso mundo das imaxes: 4.- Da banda deseñada ao cine

O fabuloso mundo das imaxes: 5.- Linguaxe e técnicas, 6.- Banda sonora

O fabuloso mundo das imaxes: 7.- Escenografías, 8.- Espectadores/as, 9.- Editar para expresar

O fabuloso mundo das imaxes: Unidades didácticas integradas

 

Da licenza por formación no curso 2015/16 de Albero Balboa Salgado "Monumentos prehistóricos de Galicia":

Monumentos prehistóricos de Galicia: Os castros

Monumentos prehistóricos de Galicia: Os megálitos

Monumentos prehistóricos de Galicia: Petróglifos

 

Da licenza por formación no curso 2015/16 de Cecilia Martínez Iglesias, María Luisa Pita Ameneiros e Rosalía Polo Cal titulada "Matemáticas a través da música":

Matemáticas a través da música: "De como Pitágoras nos axudou a entender a música"

Matemáticas a través da música: "De como Philippe De Vitry marcou o ritmo da escritura musical"

(na seguinte actualización publicaremos a última parte de este recurso dixital).

 

Aquelas persoas que elaboran material educativo e estean interesadas en ceder este material para o seu uso no repositorio de contidos dixitais do espazoAbalar, dispoñen dun procedemento no que se explican os pasos a seguir.