O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

  • Redeiras
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

ACTUALIDADE DO PROXECTO 03/11/2017

Abalar: Actualización do repositorio de contidos de espazoAbalar con 50 novos recursos educativos dixitais

O repositorio de espazoAbalar ampliou novamente a súa oferta, nesta ocasión con 50 novos contidos educativos en formato dixital. Coa nova actualización do repositorio alcánzanse os 3.083 recursos, dispoñibles en varios idiomas, para os seguintes niveis educativos: educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos.

Os contidos proceden de:

Da licenza por formación no curso 2015/16 de Cecilia Martínez Iglesias, María Luisa Pita Ameneiros e Rosalía Polo Cal titulada "Matemáticas a través da música":

Matemáticas a través da música: De como Mozart e Beethoven xogan con Fibonacci (é a terceira parte de este traballo)

Da licenza por formación no curso 2015/16 de Rodrigo Varela Cabezas para 1º da ESO na área de Lingua Castelá e Literatura:

Leer y escribir desde los géneros discursivos

Da licenza por formación no curso 2015/16 de María Mónica Fernández Méndez  con materiais para 1º da ESO en inglés e leva por título "Learning about...":

Learning about ... families

Learning about ... houses

Learning about ... routines

Learning about ... fashion

Learning about ... free- time activities

Learning about ... towns and cities

Learning about ... school

Learning about ... health

Learning about ... technology

Learning about... transport

Learning about ... London

 

Da licenza por formación no curso 2015/16 de Alberto Armada Rodríguez con REAs de matemáticas en 5º de primaria para o alumno e o profesor:

Conversión de unidades de superficie (alumnado)

Conversión de unidades de superficie (profesorado)

Conversión de unidades de tiempo (alumnado)

Conversión de unidades de tiempo (profesorado)

Estimaciones y medidas de ángulos (alumnado)

Estimaciones y medidas de ángulos (profesorado)

Estimaciones y medidas de superficie (alumnado)

Estimaciones y medidas de superficie (profesorado)

Estimaciones y medidas de tiempo (alumnado)

Estimaciones y medidas de tiempo (profesorado)

Instrumentos de medida de ángulos (alumnado)

Instrumentos de medida de ángulos (profesorado)

Instrumentos de medida de tiempo (alumnado)

Instrumentos de medida de tiempo (profesorado)

Operaciones con medidas de ángulos (alumnado)

Operaciones con medidas de ángulos (profesorado)

Operaciones con medidas de superficie (alumnado)

Operaciones con medidas de superficie (profesorado)

Operaciones con medidas de tiempo (alumnado)

Operaciones con medidas de tiempo (profesorado)

Problemas de la vida real con medidas de ángulos (alumnado)

Problemas de la vida real con medidas de ángulos (profesorado)

Problemas de la vida real con medidas de tiempo (alumnado)

Problemas de la vida real con medidas de tiempo (profesorado)

Problemas de la vida real con superficies (alumnado)

Problemas de la vida real con superficies (profesorado)

 

Do material curricular en formato fichas para traballar a figura de Eduardo Pondal en diferentes niveis educativos:

Eduardo Pondal - Unidade didáctica para Educación Infantil

Eduardo Pondal - Unidade didáctica para 1º e 2º de Primaria

Eduardo Pondal - Unidade didáctica para 3º e 4º de Primaria

Eduardo Pondal - Unidade didáctica para 5º e 6º de Primaria

 

Do material curricular elaborado por Concepción Arias Neira que utilizou o procedemento de cesión de dereitos:

El dinero y la hora

Geometría plana

Medidas de capacidade

Coñece España

Xogo coa lingua

Paisaxes, traballos e pobos

Da licenza por formación no curso 2015/16 de Osvaldo Gutiérrez Pérez composta por unha aula virtual centrada na ampliación da Ponte de Rande e dividida en tres unidades didácticas: “Materials”, “Metals” e “Structures and Bridges” :

Puente de Rande: Estructuras rediseñadas, el uso de materiales y metales en su construcción

Aquelas persoas que elaboran material educativo e estean interesadas en ceder este material para o seu uso no repositorio de contidos dixitais do espazoAbalar, dispoñen dun procedemento no que se explican os pasos a seguir.