O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

  • Redeiras
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

ACTUALIDADE DO PROXECTO 04/06/2019

Abalar: Actualización do repositorio de contidos de espazoAbalar con 56 novos recursos educativos dixitais

O repositorio de espazoAbalar ampliou novamente a súa oferta, nesta ocasión con 56 novos contidos educativos en formato dixital. Coa nova actualización do repositorio alcánzanse os 3.428 recursos, dispoñibles en varios idiomas, para os seguintes niveis educativos: educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos.

Os contidos proceden de:

Da licenza por formación no curso 2017/18 de Carlos Mariño e Ignacio Salgado  "Mens sana in corpore sano" feito en Ardora para 1º da ESO na materia de Educación Física:

· Mens sana in corpore sano

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de Noela Vallejo Senra e Margarita Porto Espinosa  para 2º ESO na área de tecnoloxía feito con Exelearning:

· Robótica en el aula

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de X. Paulo Rendo Martínez e M. Sonia Fernández Casal para 1º, 2º e 3º da ESO feito en Exelearning e Geogebra:

· Funcións - 1º ESO

· Funcións - 2º ESO

· Funcións - 3º ESO (parte I)

· Funcións - 3º ESO (parte II)

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de Javier Prado Espiñeira para infantil e 1º de primaria:

· Fonotic

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de Jorge Guerrica-Echevarría Sancho e Silvia Rodríguez Dorribo formado por un paquete de videos co currículo de ciencias da natureza en 5º e 6º de primaria:

· Curro e Pancha coa natureza

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de Jorge Campos Mondelo para educación infantil:

· Habilidades metalingüísticas: Actividades sobre Conciencia silábica para a PDI

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de María Manuela Abella Cruz con materiais creados con Edilim para 5º de primaria:

· Activistas en defensa do medio

· A aventura espacial

· cambio climático

· A atmosfera e o clima

· Protexer o medio ambiente

· Movementos da Terra e da Lúa

· Universo

· Planeta azul

· Representación da Terra

· Sistema Solar

· desenvolvemento sustentable

· xurelo

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de Mª Esther Fariña Santórum e José J. Eiras Sánchez en HTML5 para 1º de primaria:

· Roteiros de aprendizaxe: Grafomotricidade (minúsculas)

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de Pilar Buela Piedra e Juan Carlos Montejano Rivas para 1º de ESO feito con Edilim e Exelearning:

· Trouleando: O Bloque Oriental

· Trouleando: O Bloque Occidental

· Trouleando: O Bloque Central

 

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de José Manuel Bouzán Matanza con unidades didácticas integradas de caracter multidisciplinar para 5º de primaria:

· A clasificación dos seres vivos – O universo e a Terra

· As plantas – Clima e vexetación

· Os ecosistemas - A poboación

· A relación humana - A organización de España e Europa

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de Yolanda Varela Guzmán e Mª Xesús Diéguez Rojo que ten por título "De lingua en lingua":

· De lingua en lingua: Outubro

· De lingua en lingua: Novembro

· De lingua en lingua: Decembro

· De lingua en lingua: Xaneiro

· De lingua en lingua: Febreiro

· De lingua en lingua: Marzo

· De lingua en lingua: Abril

· De lingua en lingua: Maio

· De lingua en lingua: Xuño

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de Ana e Jessica Miranda Saburido que ten por título "Musigal":

· Musigal 1

· Musigal 2

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de Marcos Fernández Pardo co proxecto “Veremeo traballa no hospital” no que atoparemos un conxunto de tarefas e
actividades baseadas nos principios de ludificación:

· Veremeo traballa no hospital: O noso corpo e o seu funcionamento

· Veremeo traballa no hospital: Aparellos e sistemas

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de José Fernández Maneiro con unidades didácticas integradas centradas na materia de Xeografía e Historia para 2º da ESO:

· A cidade

· A poboación

· medio físico de España e Galicia. As paisaxes naturais

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de José M. Boo Pouso con Unidades didácticas integradas para 5º de primaria:

· Xeografía de España: Accidentes xeográficos

· Xeografía de España: Clima e vexetación

· Xeografía de España: Poboación

· Xeografía de España: Actividades económicas

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de María González Lopo consistente nunha ferramenta web para practicar a compresión e a expresión orais e escritas da lingua francesa:

· Femmes dans l’histoire

 

Da licenza por formación no curso 2017/18 de María del Carmen González Díaz e Belén Pérez Aldariz con espazos web de Ardora dentro do proxecto: "Literatura galega e castelá (1900-1975). Unha visión conxunta e integrada":

· Poesía de principios do S. XX a 1936

· Poesía de 1936 ata a democracia

· Narrativa de principios do S. XX a 1936

· Narrativa de 1936 ata a democracia

· Teatro de principios do S. XX a 1936

· Teatro de 1936 ata a democracia

 

Aquelas persoas que elaboran material educativo e estean interesadas en ceder este material para o seu uso no repositorio de contidos dixitais do espazoAbalar, dispoñen dun procedemento no que se explican os pasos a seguir.

Acceder ao procedemento

Acceso ao Repositorio Abalar