O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

  • Redeiras
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

ACTUALIDADE DO PROXECTO 12/09/2014

Abalar: Concurso de Curtas co móbil Axenda Dixital de Galicia 2020

Concurso organizado pola Axenda de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA). Xunta de Galicia

1. Obxectivo do concurso


  • Explorar e dar a coñecer a creatividade audiovisual dos mozos e mozas, a través da gravación de micromovies.

 

  • Fomentar o traballo en equipo dos mozos e mozas, así coma o uso da Lingua Galega nas TICs.

 

  • Sensibilizar sobre a importancia do desenvolvemento tecnolóxico da Comunidade e dar a coñecer a estratexia global tecnolóxica impulsada pola Xunta de Galicia.

 

2. Características dos participantes
2.1. A participación no Concurso é gratuíta e diríxese a persoas matriculadas na ESO ou Bacharelato da Comunidade Autónoma de Galicia, cunha idade comprendida entre 14 e 18 anos (ambas as dúas inclusive).

2.2. Neste concurso poderase participar tanto individualmente como por grupos dun máximo de 5 persoas. Este punto ten como finalidade fomentar o traballo en equipo.

2.3. Cada centro educativo inscribirá ao número de grupos ou persoas participantes que considere axeitado, coa única limitación dunha única curta por equipo-grupo.

2.4. Cada equipo designará un titor que forme parte do persoal docente do centro educativo. A súa tarefa será velar polo cumprimento das normas do concurso e levar a cabo a inscrición e a entrega das curtas para o concurso.

2.5. Non poderán participar menores de 14 anos, persoal empregado das entidades organizadoras e colaboradoras nin os seus familiares directos; tampouco se poderá presentar o persoal empregado nin os familiares directos de calquera empresa que participe baixo contrato na promoción ou na xestión técnica do concurso.

3. Inscricións
Os centros educativos interesados en participar, realizarán a súa inscrición gratuíta a través dun formulario online dispoñible no Blog Xente Dixital (http://blog.adg2020.es/). Xunto á cumprimentación do formulario o/a titor/a do equipo deberá achegar o link ao vídeo que debe ser previamente subido a unha canle de YouTube do centro educativo ou titor/a.

O prazo de inscrición está aberto dende o 15 de setembro de 2014 ata o 30 de outubro de 2014 (que coincidirá co prazo de entrega da curta).

Máis información no enlace web.

Acceso á web do concurso