O que está a acontecer agora en Abalar

Abalar na rede :

 • Redeiras
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube

ACTUALIDADE DO PROXECTO 12/05/2015

Abalar: Convocatoria do Proxecto Educación Dixital para o curso 2015/2016

Está publicada no DOG a Resolución do 30 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital E-DIXGAL durante o curso 2015/2016.

Esta iniciativa ten como obxecto favorecer a incorporación xeneralizada das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) no desenvolvemento da actividade educativa, poñendo a disposición dos centros un entorno virtual de aprendizaxe. Esta plataforma ou EVA aloxará os libros e outros materiais dixitais cos que poderá desenvolverse a totalidade do currículo.

O prazo de presentación de solicitudes é de un mes a partir do día seguinte á publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia, rematando o xoves 11 de xuño.

Poden participar nesta convocatoria os centros adscritos á rede Abalar que impartan ensinanzas de 5º de Educación Primaria e/ou 1º de ESO durante o curso 2015-2016.

Características:

 • Os centros manterán o programa un mínimo de 2 anos.
   
 • Os materiais poderán utilizarse tanto online como offline.
   
 • Os centros participantes contarán co asesoramento, asistencia técnica e seguimento da rede de formación Permanente do profesorado, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e os servizos de inspección educativa.
   
 • Debe propoñerse unha persoa responsable da coordinación do proxecto.
   
 • O EVA incorporará libros de dúas editoriais, podendo elixir calquera delas, combinalas ou empregar materiais dixitais proporcionados polo centro. Pódense ver as mostras dos libros da editorial Netex no seguinte enlace:

 Acceso ás mostras dos contidos da editorial Netex

     Usuario: Edixgal

     Contrasinal: Edixgal

 Acceso ás mostras dos contidos da editorial Edebé

     Usuario: Edixgal

     Contrasinal: Edixgal

Documentación necesaria

 • Solicitude segundo o modelo do anexo da convocatoria.
   
 • Proxecto concretando a implantación no centro segundo o guión do punto cuarto da convocatoria.

Os centros que na actualidade están en E-DIXGAL en 5º de Educación Primaria e pidan a continuidade na Educación Secundaria Obrigatoria non é necesario que entreguen este proxecto, pero si deben presentar a solicitude.

Máis información:

Correo electrónico: asesoria.tic@edu.xunta.es

Teléfono: 981 546 514