Xosé María Álvarez Blázquez
Léxico 5: follas
Léxico 3

A que planta corresponde cada unha destas follas?

2005-2011