María Mariño
Léxico galego 6: follas
Léxico galego 4: follas

A que planta corresponde cada unha destas follas?

2005-2011