Paz Andrade-Casares-Cabanillas
Léxico galego 7: plantas
Léxico galego 5: follas

A que planta corresponde cada unha destas fotos?

2005-2011