Xosé Ramón Pena
Léxico galego 8: o mar
Léxico galego 6: plantas

A que planta corresponde cada unha destas fotos?

2005-2011