INDEFINIDO
Luís Amado Carballo
Numeral
Pronome persoal

Encher os ocos usando os indefinidos mesmo, propio, tal, demasiado, ambos, algún, ningún, alguén, ninguén, calquera, cadaquén, quenquera, outro, certo

 1. ... que te vise, diría que vas espido.
 2. Foron as ... que da outra vez.
 3. Non mo dixo ..., sabíao eu.
 4. Contra ese mal non hai ... solución.
 5. Traballar para ... é máis custoso que ter un traballo ...
 6. ... cho contaría, que ti non o sabías.
 7. Viñeron ...dúas con ... amigas.
 8. De ... persoas non se pode un fiar.
 9. ... que fose, ía laiándose coma un can.
 10. ... ten que apandar coas súas obrigas, ou como din ... coa súa cruz.
 11. En ... sitios chove máis que en ...
 12. Vén por aquí ... persoa que non é do meu agrado.
 13. Non podemos dubidar da inocencia dos dous oficiais, ... foron vistos a esa hora.
 14. Cando atacou o inimigo, o pánico foi ... que ... ata perderon os zapatos.
 15. Ía ... frío para poder espirse na praia.
 16. ... parece culpábel, mais ten que ser ... dese grupo.
 17. En ... tenda venderancho polo ... prezo.
 18. Vinme negro, alí non había ... pistas a xeito para aterrar.
 19. ... que fose vai quedar sen castigo.
 20. ... pague o que lle corresponder, que sempre hai ... que intenta librar.
Corrección das 20
2005-2011