SOLUCIÓN
HORIZONTAIS: 1. Tornaba brando. 2. Rapidamente, con celeridade (locución adverbial). Case sempre andamos a pisar nel. 3. O acto no que lles botan auga na cabeza aos nenos. Ao revés, adverbio afirmativo. 4. Dise das que perderon a memoria. Un, para os romanos. 5. Ao revés, desfixen cos dentes. Superficie plana limitada por dúas rectas e o arco correspondente. 6. Prefixo negativo. Entregaron armas a un exército. 7. Ao revés, moeda peruana. Un átomo convértese nun ... cando se lle engade ou diminúe un electrón. Nome de letra, en plural. 8.- A filla do fillo. Arácnido microscópico. 9. Pon bonito, enfeita. Ao revés, une con fío. 10. Une en matrimonio. Cabeza de gando. Reflexivo. 11. Naipe que leva o número 1. Estabamos ... nunha cadeira.
A
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
VERTICAIS: 1. Don Manuel ..., famoso profesor universitario de grego hai anos. O contrario de alá. 2. Célebre xeneral de Tebas de nome raro e longo. 3.- Nome de varón pouco común nestas terras. Peitos da muller. 4. Non deixará marchar, obrigará a permanecer. Na parte traseira. 5. Lugar de Italia relacionado con San Francisco. Botaban gargalladas. Conxunción copulativa. 6. Doutrina política de Hitler e seguidores. Letras de aran. 7. Cincocentos, para os romanos. Colón foi nomeado Almirante da Mar ... Famoso extraterrestre no cine. 8. Ao revés, nome de letra. Letras de caro. Fai dimitir do cargo a un subordinado. 9. As que contan moitos chistes. Primeira letra de Alemaña no seu idioma. 10. Marchabas. O que resulta moi pesado ou moi caro. 11. Prefixo negativo. Marchar. Véndense nas pastelarías.
2005-2011