SOPAS DE LETRAS
Xaquín Lorenzo "Xocas"
Encrucillados
Letras de cantigas

1. Busca once nomes de peixes

B
I
E
B
I
A
N
G
U
I
A
A
F
F
A
A
B
O
H
C
E
N
D
I
A
F
A
B
C
E
C
P
E
S
C
A
D
A
E
N
H
D
E
R
G
A
H
C
M
A
L
I
E
M
L
A
G
P
N
A
L
Q
Ñ
D
O
C
P
U
N
D
L
M
A
P
E
L
L
I
A
O
A
U
O
A
I
A
E
E
Q
I
A
O
A
E
R
O
Q
P
N
L
O
U
Ñ
S
I
O
M
E
F
A
Z
S
G
M
T
O
U
N
A
V
I
O
X
A
B
E
U
N
I
N
L
B
N
Z
E
X
L
U
I
E
A
P
O
O
E
A
M
I
O
B
O
L
U
X
D
R
R
A
R
C
E
U
I
G
O
U
O
I
O
E
F
U
U
A
B
E
I
I
L
N
V
E
M
T
X
I
X
A
R
D
A
B
H
N
S
P
Solución

 2.- Busca doce nomes de animais

 

F
E
N
G
M
U
H
X
I
T
Z
L
R
B
A
S
A
U
O
E
S
T
R
E
B
S
O
U
E
Q
Z
P
U
G
N
O
P
I
S
L
D
C
B
U
V
Q
T
P
C
U
X
X
B
Z
R
S
D
I
Ñ
X
S
R
V
O
B
O
X
R
Z
A
N
O
M
X
O
O
U
D
R
F
A
L
A
C
B
A
N
P
D
L
N
E
F
Q
G
I
I
S
C
V
T
O
B
A
T
U
R
S
T
R
U
B
D
A
M
S
N
A
R
C
P
F
X
A
X
A
E
G
L
S
N
L
S
U
A
E
T
B
B
U
B
A
L
A
B
C
R
D
O
O
S
A
O
G
C
L
B
A
U
O
R
S
H
L
Z
X
L
E
R
U
R
S
N
I
Ñ
B
E
Z
A
I
O
N
A
M
A
N
B
C
O
E
L
L
O
C
D
I
F
E
G
N
F
G
A
H
R
E
S
T
A
B
A
M
E
G
O
R
U
O
T
Z
V
I
E
V

 

Solución

3.- Busca doce nomes de árbores 

O
A
C
A
R
B
A
L
L
O
T
M
H
I
U
Z
F
F
R
R
P
I
S
A
T
R
R
I
B
I
I
E
D
F
S
E
E
B
F
E
L
I
G
V
I
U
B
U
N
Ñ
A
R
O
X
G
S
A
X
N
I
C
O
O
L
O
N
R
O
I
P
U
H
A
R
I
E
C
A
M
T
E
S
A
N
G
U
I
Ñ
O
B
S
O
B
R
E
I
R
A
H
E
Solución

4.- Busca doce nomes de aves 

A
R
I
E
D
N
A
V
A
L
A
B
C
P
G
D
E
F
G
H
E
A
L
M
A
N
Ñ
A
U
O
P
Q
R
N
I
V
E
N
S
C
B
S
I
A
A
N
C
V
I
C
E
G
O
Ñ
A
P
A
R
S
E
O
H
I
X
Q
N
O
S
N
A
X
Z
L
T
V
A
C
M
I
L
O
T
I
L
O
L
O
T
B
U
L
R
R
E
G
S
U
L
O
C
Ñ
U
C
G
Ñ
E
Z
G
Ñ
A
Z
A
C
H
P
O
C
I
M
T
B
I
O
R
R
S
A
T
O
V
I
A
G
U
D
L
P
A
A
O
D
I
Q
X
D
H
O
S
C
H
B
L
X
C
A
Ñ
I
R
O
D
N
A
A
F
N
U
U
Z
E
L
S
U
A
F
M
Q
X
C
O
R
V
O
Solución

 

5. Busca os nomes polos que son coñecidos doce autores literarios

N
I
N
G
S
R
P
B
N
O
A
L
E
T
S
A
C
P
O
A
C
A
B
A
N
I
L
L
A
S
D
B
O
O
A
N
V
S
U
C
A
Q
G
U
T
O
R
V
Z
A
N
L
C
A
O
T
E
R
Z
F
B
O
T
A
E
L
V
M
A
R
L
S
N
N
A
R
I
S
C
O
D
E
A
E
E
C
A
F
A
A
E
G
T
D
A
B
A
T
N
T
Z
N
L
F
R
L
R
A
I
S
S
Q
O
S
E
T
B
I
D
A
A
E
O
O
S
N
R
A
Z
A
S
N
A
L
N
E
R
L
D
P
S
I
A
I
A
L
S
E
A
T
A
O
Z
E
I
O
I
A
T
L
B
U
L
E
M
B
A
N
R
F
I
O
C
C
L
R
E
A
O
H
E
T
O
B
C
A
E
V
S
O
E
I
A
I
H
R
I
G
T
N
N
O
H
R
A
R
N
M
A
M
F
O
E
Q
R
T
E
E
A
V
R
X
P
D
S
C
U
N
Q
U
E
I
R
O
R
M
E
I
X
R
E
A
O
N
O
Ñ
A
P
A
E
N
I
O
I
N
P
R
B
N
G
E
L
O
F
L
E
X
N
A
R
S
P
Solución

 

6. Busca o título de doce obras literarias, correspondentes aos doce autores sinalados na sopa de letras anterior

O
R
H
E
A
S
A
S
U
O
C
N
O
I
P
R
P
N
A
B
P
P
D
M
A
U
C
A
S
O
S
E
D
O
T
E
B
M
B
R
E
I
X
O
T
E
T
E
E
O
T
O
C
E
R
E
O
A
I
S
S
E
C
I
R
I
I
R
C
N
M
I
E
P
D
R
Z
M
E
E
T
N
S
A
D
N
Q
I
E
O
H
T
D
S
D
A
I
R
A
E
S
M
O
R
G
A
X
U
A
M
E
D
A
E
V
N
A
T
N
U
S
T
M
I
S
L
N
C
I
D
R
R
A
A
E
U
R
O
S
L
S
A
M
O
E
R
E
T
A
T
B
R
B
R
N
A
T
N
E
I
T
A
R
A
G
T
R
I
A
I
T
B
O
I
S
N
E
V
S
A
I
N
T
N
N
R
R
Q
H
U
A
S
T
I
A
D
I
R
A
T
O
S
O
E
O
E
A
O
R
R
A
N
O
E
A
T
O
C
V
D
O
C
M
N
L
U
T
E
R
R
O
E
R
D
D
D
A
O
O
N
N
A
D
N
I
E
O
E
C
C
S
P
A
R
A
R
C
O
N
I
F
M
H
T
S
S
T
I
E
E
R
I
F
E
A
I
C
E
S
P
A
I
A
I
A
I
R
T
B
M
L
U
N
N
R
U
T
E
A
M
B
R
A
T
U
E
M
D
E
I
N
L
A
E
B
N
D
A
L
S
U
H
S
G
O
O
A
D
O
N
H
A
M
L
E
T
S
O
L
R
L
E
S
M
C
Ñ
S
B
O
E
T
P
A
E
A
U
C
E
O
A
A
N
O
D
E
S
T
E
R
R
O
N
M
D
A
I
O
A
F
N
Solución
2005-2011