www.ogalego.eu

Léxico 1: formación de palabras
Léxico 2: significado
Léxico 3: significado
**Léxico 4: plantas 1
**Léxico 5: plantas 2
**Léxico 6: plantas 3
**Léxico 7: Plantas 4
**Léxico 8: mar

**Léxico 9: aves
**Léxico 10: os nomes da chuvia

Desvíos da lingua estándar