Fai clic nos enlaces para acceder ao texto de referencia dos seguintes xéneros periodísticos:

Texto de referencia

 » A noticia
 » A reportaxe
 » A entrevista
 » O artigo de opinión
 » A crónica
 Fai clic nos enlaces para acceder aos contidos dos seguintes obradoiros:

Obradoiros

 » Radio
 » Banda Deseñada
 » Revista
 Fai clic nos enlaces para acceder ao Manual de Uso e á Guía Didáctica:

Manual de Uso

 » Manual

Guía Didáctica

 » Guía

actividades

=/ =/ =/ =/
=/ =/ =/ =/
Autores: Carlos Liz Freire e Carme Liz Freire
Ilustracións: Manel Vicente Trigo
 As imaxes, vídeos e audios que aparecen neste traballo teñen unha finalidade educativa. A maioría son de elaboración propia. No resto dos casos, citamos a fonte.  As actividades foron creadas facendo uso do software educativo ARDORA.