Título do proxecto: MATERIAIS ONLINE PARA 1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA.

O proxecto consta basicamente na realización dunha páxina Web . Este proxecto pode considerarse como continuación dun traballo propio e non presentado a ningún outro proxecto como é a miña páxina persoal.

A páxina Web está organizada a partir dun menú básico coas distintas actividades, agrupadas en áreas temáticas, como poden ser o punto, a liña, o plano, a cor, a percepción etc.

En devanditas áreas temáticas imos incluír unha serie de traballos con fotografías e unhas cuestións básicas como poden ser:

Os obxectivos do traballo.

O proceso, (metodoloxía).

O material que necesitamos.

No entanto, aínda que atoparemos esta pequena explicación teórica de cada un dos traballos, a miña proposta baséase en maior medida na forza das imaxes para poder explicar e comprender a actividade proposta. Eu propoño un mínimo de dúas fotografías de cada unha das actividades en cuestión.

Este traballo está dirixido tanto aos alumnos que poden ver o traballo que teñen que realizar a través doutros realizados por alumnos doutros anos. E en segundo lugar para outros profesores de Educación Plástica, que poden inspirarse en ditas propostas para traballar con elas na aula.

  

MATERIALES ONLINE PARA 1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.