• Reinterpretación dunha obra de arte.

 
     
  • Mondrian.
 

 

   

 

 

 

 

 

  

MATERIALES ONLINE PARA 1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.