• Figuras inductoras.

 
   
  • Liñas curvas, liñas rectas.

     

 

 

 

  

MATERIALES ONLINE PARA 1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.