Materiais

online

1º eso

       
  A cor Reinterpretación dunha obra de arte.
    Mondrian.
     
  A textura Follas no outono.
    Catálogo de texturas.
     
  O debuxo Retrato compañeiro.
    Debuxa a túa man.
     
  O grabado Gravado punta seca.
    Monotipo.
     
  Xeometría A cúpula xeodésica
    Polígonos con papiroflexia.
     
  Percepción Integrar unha imaxe.
    A descrición.
     
  Módulos Baldosas.
    Calidociclo.
    Módulos de papiroflexia.
     
  O punto

Punto, líña, plano.

    O punto.
     
  A línea Figuras inductoras.
    Liñas curvas, liñas rectas.
     
  O plano Xogar coas imaxes.
    Planos e liñas.
     
  O volume Escultura papel.
   
Papiroflexia.
     
  A luz Silueta retrato.
    Luces e sombras.
     
  Publicidade C.D. música.
    Fotonovela.
    A banda deseñada.
  Software  
     
  Mapaweb  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATERIALES ONLINE PARA 1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.