Actividade 5

Icona iDevice

Descrición a partir dun texto oral

Escoita a gravación que aparece ao final deste texto (pertence ao programa "Coñecer Galicia", do día 2 de xuño de 2012, da Radio Galega).

Despois de realizada a audición debes redactar un texto no que describas a que se dedica a empresa da persoa entrevistada e os servizos que ofrece.

Para realizar o traballo previamente debes localizar na entrevista información sobre os seguintes aspectos:

 • como se denomina a empresa?
 • cantos anos leva a empresa funcionando?
 • a que se dedica?
 • como é o seu sistema de traballo? (que fan exactamente?)
 • diríxese a grupos de clientes grandes ou pequenos?
 • cal é o número mínimo e máximo de persoas para unha saída?
 • con cantas persoas se garante a saída?
 • teñen itinerarios fixos ou os clientes poden escoller?
 • que programa teñen na actualidade?
 • fan visitas a petición dos clientes?
 • que lugares son os máis visitados?
 • traballan todo o ano ou só en tempada turística?
 • que vantaxes teñen sobre as excursións en autobús ou en coche particular?
 • prezos e horarios.

Unha vez recollida toda a información debes redactar a descrición da empresa e os servizos que ofrece. Ten en conta que o teu texto debe estar correctamente redactado e cohesionado, non pode ser un listado de respostas ás preguntas anteriores e non é necesario que sigas a orde das preguntas na túa redacción.

Gravación: