Autoavaliación 08

Comproba os teus coñecementos
Sinala as afirmacións verdadeiras:
 
O adxectivo concorda co substantivo ao que modifica.
Verdadeiro Falso
 
Cando hai máis dun substantivo, o adxectivo concorda en masculino aínda que todos sexan femininos.
Verdadeiro Falso
 
Cando hai máis dun substantivo o adxectivo concorda en masculino se todos son masculinos.
Verdadeiro Falso
 
Cando hai máis dun substantivo o adxectivo concorda en masculino se uns son masculinos e outros femininos.
Verdadeiro Falso
 
Se hai varios substantivo o adxectivo vai en plural aínda que todos os substantivos sexan singulares.
Verdadeiro Falso
 
Cando o adxectivo vai antes de varios substantivos concorda co máis próximo en xénero e número.
Verdadeiro Falso
 
Cando o adxectivo vai antes de varios substantivos de distinto xénero pode ir en calquera xénero e en calquera número.
Verdadeiro Falso
 
O adxectivo normalmente vai antes do substantivo ao que acompaña.
Verdadeiro Falso
 
Na maior parte dos casos o adxectivo vai despois do substantivo ao que acompaña.
Verdadeiro Falso
 
Un gran home é un home de grande estatura.
Verdadeiro Falso
 
As oracións "ten un novo balón" e "ten un balón novo" non significan o mesmo.
Verdadeiro Falso