Autoavaliación 09

Icona de pregunta iDevice Comproba os teus coñecementos
Sinala a secuencia na que todas as palabras son correctas:
    
bailarina - campiona - cabezona - folgazana - aldeana
bailarina - campioa - cabezona - folgazana - aldeá
bailarina - campioa - cabezoa - folgazá - aldeá

Sinala a secuencia na que todos os adxectivos son invariables en xénero:
    
anterior - animador - civil - útil
cortés - pontevedrés - feliz - feroz
exterior - gris - inútil - breve

Sinala a secuencia na que todas as palabras son correctas:
    
áxiles - civiles - inútiles - útiles
axis - civís - inútiles - útiles
áxiles - civís - inútiles - útiles

Sinala a opción na que algún dos adxectivos é variable en xénero:
    
audaz - feroz - eficaz
andaluz - feliz - veloz
capaz - audaz - atroz

Sinala  a secuencia na que todas as palabras son correctas:
    
aldeá - castelá - brutá - pillabana - ourensá
aldeá - castelana - brutá - pillabana - ourensá
aldeá - castelá - brutana - pillabana - ourensá