Autoavaliación 11

Icona de iDevice Comproba os teus coñecementos
Completa coa palabra ou palabras axeitadas en cada caso.

Cal é a palabra que falta en cada caso? Só falta unha palabra en cada oración; as posibles palabras son: ca, co, cas, cos, cá, có, cás, cós, coa, coas, como, coma, que.

1. E máis rápido ti.

2. Foi súa curmá ao médico.

3. Nunca chegou a ser tan feliz alí pensara.

4. Chegou el máis canso irmá.

 

Agora debes poñer as palabras que se precisen para completar estes exemplos de comparativos e superlativos:

  • Comparativo de : O castiñeiro é tan verde como o limoeiro.
  • Comparativo de superioridade: O castiñeiro é verde que o limoeiro.
  • Comparativo de inferioridade:  O castiñeiro está verde pensabamos.
  • Superlativo absoluto, forma : O castiñeiro está verdísimo.
  • Superlativo absoluto, forma analítica: O castiñeiro está .
  • Superlativo relativo: Este castiñeiro é máis verde todo o souto.