Concordancia e colocación

Concordancia

O adxectivo presenta o mesmo xénero e número que o substantivo ao que modifica; dicimos por iso que o adxectivo concorda co substantivo:

 • un día frío (día: masculino singular > frío: masculino singular) / unha noite fría (noite: feminino singular > fría: feminino singular
 • unha mazá asada
 • uns rapaces barulleiros
 • unhas saborosas filloas 

Hai veces en que un único adxectivo se refire a máis dun substantivo. Nese caso as normas de concordancia son as seguintes:

a) en canto ao xénero:

 • o adxectivo aparece en feminino cando todos os substantivos son femininos:

plantas e flores fermosas

 • o adxectivo aparece en masculino cando:
 • todos os substantivos son masculinos

vales e montes desertos

 • algún(s) substantivo(s) son masculinos e outro(s) feminino(s):

árbores e arbustos frondosos

b) en canto ao número:

 • o adxectivo aparece en plural aínda que cada un dos substantivos sexan singulares

púxolle á bicicleta un piñón e unha cadea novos

 • cando o adxectivo vai antes dos substantivos, concorda co máis próximo en xénero e número:

púxolle á bicicleta unha nova cadea e pedais

 • nestes casos tamén se dá frecuentemente a repetición do adxectivo:

púxolle á bicicleta unha nova cadea e uns novos pedais

 

 

Colocación

Na maior parte dos casos o adxectivo vai despois do substantivo ao que modifica:

 • a herba verde
 • a folla seca

Os adxectivos cualificativos poden ir antes do substantivo; cando o adxectivo antecede aos substantivo destaca máis a cualidade expresada por el: o mar inmenso / o inmenso mar

Nalgúns casos hai unha clara diferenza de significado segundo o adxectivo vaia antes ou despois do substantivo:

 • unha muller grande = de grande tamaño  //  unha gran muller = moi importante, de moita valía
 • un home pobre = que non ten diñeiro // un pobre home = un home infeliz
 • mercou un novo ordenador = outro máis // mercou un ordenador novo = que non fora usado antes
Icona iDevice

Actividades

Le con atención as frases ou pequenos textos e despois escolle o significado correcto, tendo en conta a posición que ten o adxectivo.