Descrición literaria

Na literatura a descrición aparece frecuentemente alternando coa narración e supón unha pausa na historia que se está a contar.

A descrición literaria cumpre as seguintes funcións:

 • Presentar os lugares onde sucede a acción e os elementos que son importantes para a mesma: O lugar pode ser interior (unha casa, un cuarto, unha cova, unha igrexa...) ou exterior (o campo, unha montaña, o mar, unha fraga....).
 • Presentar os personaxes que interveñen na historia que se conta.
 • Anticipar, aclarar ou crear interese sobre a acción que se desenvolve ou se vai desenvolver (unha paisaxe triste ou sinistra anticipa frecuentemente accións negativas; a descrición da mirada dun personaxe pode indicar se está dicindo a verdade ou non). A descrición permite polo tanto comprender mellor a historia que se nos conta.

Entre as principais características da descrición literaria, destacamos as seguintes:

 • A linguaxe é connotativa, é dicir, teñen moita importancia as sensacións ou sentimentos que nos evocan as palabras, non só o seu significado obxectivo.
 • Abundan os adxectivos explicativos, é dicir, aqueles que resaltan determinadas cualidades dos substantivos.
 • A descrición literaria pode ser obxectiva ou subxectiva.
 • Utilízanse, entre outros, recursos literarios como
  • a hipérbole: esaxeración dunha característica;
  • a metáfora: substitución dun elemento por outro co que ten parecido;
  • a comparación: establecemento de relación por semellanza ou parecido;
  • a enumeración: acumulación de elementos.
Icona iDevice

Actividade

A continuación debes realizar estes exercicios de práctica: