O comparativo

Completa as oracións coas palabras precisas para formar os comparativos que se indican.
Comparativo de igualdade:
- O carballo está alto a casa.
- Esta casa é vella a do lado.
- O Pedro é tímido nos dixeran.

Comparativo de superioridade:
- O carballo xa está alto casa.
- A Iria sempre foi intelixente ti.
- Esta casa é moito vella do lado.

Comparativo de inferioridade:
- O carballo é alto casa.
- A Iria é intelixente súa irmá.
- A casa é moito vella do lado.
- O Pedro é tímido nos dixeran.