Hiperónimos

Relaciona cada serie de palabras co hiperónimo correspondente