Ortografía

Completa as oracións con "co" (contracción de "con" + "o") ou "có" (contracción de "ca" + "o") segundo corresponda.