Expresións coloquiais

Relaciona os significados coas frases feitas, arrastrando os elementos da dereita ao lugar correspondente.