Hiperónimos

Observa con atención esta explicación sobre os hiperónimos antes de facer as actividades que veñen a continuación:

 

Definición de hiperónimo

 

Icona iDevice

Actividades