Individuais e colectivos

Os substantivos comúns, concretos e contables poden ser INDIVIDUAIS ou COLECTIVOS.

Os individuais son aqueles que en singular designan unha unidade: barco, abella, illa...

Os colectivos son aqueles que en singular designan un conxunto de unidades: frota (conxunto de barcos), enxame (conxunto de abellas), arquipélago (conxunto de illas)...

 

Icona iDevice

Actividade

Aquí tes dous exercicios para practicar: