O adxectivo

Icona iDevice

Obxectivos

Cando remates de estudar o apartado "O adxectivo" e de facer os exercicios, debes ser quen de:

a) recoñecer os adxectivos e distinguilos doutras clases de palabras,

b) distinguir os seus tipos,

c) coñecer a flexión de xénero e número,

d) coñecer os graos do adxectivo e ser quen de formalos correctamente,

e) coñecer as normas de concordancia e posición do adxectivo na frase,

f) utilizar correctamente as conxuncións comparativas "ca", "que", "como" e "coma".


Índice de contidos

1. Que é un adxectivo e como se recoñece.

  • Actividades.

2. Clases de adxectivos.

  • Actividades. 

3. Concordancia e colocación.

  • Actividades. 

4. O xénero e o número.

  • Actividades. 

5. O grao do adxectivo.

  • Actividades. 

6. Ortografía: as conxuncións comprativas.

  • Actividades.