Obxectivos e contidos

Icona iDevice

Obxectivos

Despois de rematar esta sección vas ser quen de:

 • Definir palabras tal como se definen nos dicionarios.
 • Describir un obxecto, por exemplo poderías describir unha casa que a túa familia quere vender.

 

Para iso previamente saberás:

 • Que é unha descrición.
 • Que son as descricións técnicas, onde aparecen e cal é a súa finalidade.
 • Que son as definicións e que diferenzas hai entre dicionarios e enciclopedias.
 • Como se definen os substantivos concretos.
 • Que é un hiperónimo.
 • Que é a descrición literaria, cales son as súas funcións e as súas características.
 • Que tipos de descrición hai segundo o obxecto da mesma.
 • Que diferenzas hai entre unha descrición obxectiva e unha descrición subxectiva.
 • Cal é o procedemento para elaborar unha descrición.

 


Índice de contidos

1. Características xerais da descrición.
 • Actividades de comprensión e expresión.
2. A descrición técnica.
 • Actividades de comprensión e expresión.
3. As definicións.
 • Actividade de comprensión da explicación.
4. Definicións de substantivos concretos.
 • Actividades prácticas.
5. Os hiperónimos.
 • Actividades prácticas.
6. A descrición literaria.
 • Actividades de comprensión e expresión.
7. Tipos de descrición.
 • Actividades prácticas.
8. Descricións obxectivas e subxectivas.
 • Actividades de comprensión e expresión.
9. Como elaborar unha descrición.
 • Actividade práctica final.