Tipos de descrición

 Obxecto da descrición Denominación
 lugares  topografía
 animais  zoografía
 tempo (época histórica)
 cronografía
 persoas  trazos físicos  prosopografía
 trazos morais ou psicolóxicos e costumes
 etopea
 combinación de prosopografía e etopea  retrato
 retrato que fai unha persoa de si mesma  autorretrato
 esaxeración de determinados trazos  caricatura
 comparación entre dúas persoas  paralelo
Icona iDevice

Actividade

Aquí tes un par de exercicios coa información anterior revolta para que a ordenes de novo e uns exemplos de descrición para asociar ao seu tipo:

Os textos utilizados no exercicio están extraídos das seguintes obras e páxinas: 

  • Topografía: Alain Fournier: O gran Meaulnes
  • Caricatura: Gianni Rodari: Xasmín no país dos mentireiros
  • Cronografía: http://www.infobrion.com/
  • Zoografía: http://temporas.cesga.es/
  • Retrato: Alain Fournier: O gran Meaulnes
  • Prosopografía: Alain Fournier: O gran Meaulnes
  • Autorretrato: http://papacontos.blogaliza.org