Tipos de substantivos

Os substantivos designan

seres vivos
muller, rapaz, can, abella, grilo...
 obxectos inanimados
 tarxeta, lapis, espello, tirarrollas, pedra...
 conceptos abstractos
 cariño, felicidade, frescura, organización, forza...

Tendo en conta distintos aspectos do significado xeral dos substantivos establécese a seguinte clasificación dos mesmos:

Esquema da clasificación dos substantivos

Nas seguintes seccións iremos vendo cada unha destas divisións.