O proxecto

 

 

 

 

 

 

  MEDRANDO

 

Materiais curriculares dixitais en lingua galega sobre temas transversais para 1º de Educación Secundaria Obrigatoria 

 

Autoría: Giada Maria Barcellona

María Cristina González Piñeiro

 

Proxecto elaborado durante a licencia de modalidade 2 da Orde do 27 de xuño de 2012 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2012/13 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión 

 

Licenciado baixo a Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Proxecto realizado durante a licencia de creación de materiais curriculares dixitais concedida pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia