PRINCIPAL

Saltar navegación

3- Competencia alta

 

Se xa sabes que os elementos da comunicación son o emisor, o receptor, a canle, o código e a mensaxe, e tamén que a intención comunicativa e o contexto do acto comunicativo son determinantes, chegou o momento de que coñezas as propiedades dos textos. Mais, antes de comezar, realiza esta autoavaliación que confirme os teus coñecementos:

Actividade de encher espazos

Asocia os seguintes textos con cadansúa función comunicativa

conversa:

sermón:

prospecto das mediciñas:

comentario de texto:

poema:

conversa telefónica:

Habilitar JavaScript

Responde

O emprego da palabra "cousa" aplicada a múltiples elementos, no canto de facer o esforzo de

verbalizar o nome exacto daquilo ao que nos referimos, é un exemplo de usos lingüísticos

que debemos mellorar nun rexistro .

Habilitar JavaScript

As propiedades do texto

O texto, oral ou escrito, é a unidade superior da comunicación lingüística, producido e emitido intencionadamente por un falante nunha situación concreta. Na súa análise debemos comprobar se presenta as seguintes propiedades características:

Adecuación

Coherencia

Cohesión