VOCABULARIO: OS DEPORTES
Imaxe de Geralt. Dominio Público. www.pixabay.com
Imaxe / deporte Ind. / colectivo A ver se sabes! Forma correcta Clasificar Tradicionais Balóns e pelotas E isto? Sol.
Belén Pérez Aldariz