DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA
Imaxe da Administración Nacional da SS. BY SA.
Ben falado: vídeos Termos de sociolingüística Aforcado I De linguas e mapas Aforcado II Monumento e lugar A diversidade en gráficos
Belén Pérez Aldariz