Saltar navegación

E ti de onde vés sendo?

Esta unidade didáctica foi elaborada durante unha Licenza por formación concedida pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ao longo do curso 14/15. A súa temática central é a toponimia de  Galicia e está dirixida fundamentalmente ao alumnado galego do 1º ciclo da ESO