Saltar navegación

Os agrotopónimos

Por agrotopónimos entendemos aqueles topónimos que deben a súa orixe ao mundo das actividades agrícolas, ás demarcacións de terreo, aos cultivos....En ocasións atopámonos agrotopónimos que recollen os distintos sistemas de cultivo que se utilizaron en Galicia a través da súa  historia como país cunha forte presenza do sector primario.

Agrotopónimos comentados