Saltar navegación

Os hidrotopónimos

Se dicimos que Galicia é o país da auga, seguramente moitas persoas estariamos de acordo. Esta presenza tan abundante da auga no noso país fai tamén que sexan moitos os nomes de lugar que teñen que ver con ela.  En xeral, estes coñécense coa denominación de hidrotopónimos xa sexan de augas represadas ou de augas que corren libres, de augas que caen ou de nomes de ríos.


Outros hidrotopónimos