Saltar navegación

Os orotopónimos

Non nos enganamos se dicimos que, de todos os topónimos de Galicia, os orotopónimos son os máis abundantes. Lembra que os orotopónimos fan referencia ao relevo do terreo, e a nosa terra é rica en altos e depresións que se van sucedendo ao longo da súa xeografía, ao igual que as terras chás entre montañas ou á beira de ríos. Tamén somos ricos en pedras de distintos tamaños e formas, e iso reflíctese igualmente na nosa toponimia. Os litotopónimos son os nomes de lugar que teñen na súa base ben a palabra xeral "pedra" ou ben algunha outra que fai referencia a algún tipo de pedra concreta. 

As imaxes comentadas e outros orotopónimos e litotopónimos