Saltar navegación

Os topónimos máis frecuentes

1.-Pon en orde os topónimos máis frecuentes de Galicia: de máis a menos frecuente. Na fotografía que achegamos, na que aparecen xiscados, figura o número de aparicións de cada un deles no noso territorio.

NOTA: No caso dos indicadores onde hai máis dun topónimo, o número refírese ao que aparece citado en primeiro lugar (O Souto, 182; O Coto,137) 

2.- Aparece algún deles no teu concello?, cal?, en que parroquia?

3.- Clasifícaos tendo en conta os tipos de topónimos que se manexan neste traballo.