Saltar navegación

Os zootopónimos

Os zootopónimos teñen na súa base nomes de animais. Como é lóxico, os que aparecen retratados na toponimia son aqueles máis característicos e significativos para a terra galega, ben pola súa abundancia, fermosura ou pola convivencia e aproveitamento que tiraron deles os nosos devanceiros e nós mesmos hoxe en día.  Temos exemplos tanto de animais cos que o ser humano convive en estreita relación (animais domésticos) coma doutros dos que só podemos apreciar a súa fermosura voando nos ceos ou albiscar ao lonxe (fauna salvaxe)

Outros zootopónimos