Saltar navegación

Para sabermos máis...

 

Presentámosche este A Roda en Celanova (Ourense). Como dixemos, tamén consideraremos odotopónimos os nomes de lugar que fagan referencia ás rodeiras ou pegadas que deixan os carros ao seu paso polos camiños, que soe ser a orixe destas denominacións. Este topónimo pódenos servir para que ti te lembres da orixe da roda, sabes cal foi?

 

Os cruceiros son cruces de pedra de considerables dimensións que, entre outros lugares coma os adros das igrexas, soían colocarse nas encrucilladas ou cruces de camiños. En Galicia temos fermosos cruceiros, algúns con moito valor histórico-artístico. Se picas aquí, descubrirás o máis representativo: o cruceiro do Hío en Cangas (Pontevedra).