Saltar navegación

Toponimia e paisaxe

Co fin de facilitar o desenvolvemento do traballo, dividiremos a clasificación semántica que acabamos de propoñer en dous grandes grupos: toponimia e paisaxe e toponimia e poboación

Toponimia e paisaxe: incluímos aquí todos aqueles topónimos que teñen que ver co mundo natural en xeral, son polo tanto topónimos relacionados co medio físico. Farán parte xa que logo deste apartado os FITOTOPÓNIMOS, OS HIDROTOPÓNIMOS, OS OROTOPÓNIMOS, OS LITOTOPÓNIMOS  E OS ZOOTOPÓNIMOS 

 

Algúns accidentes xeográficos