Impresión 3D

Ir a impresión 3D en tecnoloxia.org

Impresión 3D

Este recurso foi realizado durante as Licenzas de formación 2016-2017

Esta é unha web estática como requirimento das bases da convocatoria, exportada desde wordpress, pero recoméndase a utilización do material da seguinte web, pois está máis actualizado e ten máis funcionalidades.

tecnoloxia.org/impresion3d

Autoras:

  • María Loureiro
  • Alicia Pérez