TEATRO 1900-1936
ASP. DIDÁCTICOS PANORÁMICA T. COMERCIAL G. 98 IRMANDADES GRUPO NÓS G. 27 - VANG. COMPLETANDO ACTIV.FIN.
Imaxe: Clker, Máscaras, CC0