Contacto

 Para calquera aclaración ou dúbida sobre o funcionamento deste servizo web pode poñerse en contacto con:

- Unidade de Atención a Centros:

  • Teléfono: 881 99 77 01

  • Fax: 881 99 77 88

  • Correo electrónico: uac@edu.xunta.es

- Carmen Rey:

  • Teléfono: 981 54 02 13

  •  Correo electrónico: maria.carmen.rey.castro@xunta.es